Jarosław Sutarzewicz

Jarosław Sutarzewicz

Senior Advisor
Bezpośrednio przed dołączeniem do zespołu agencji Hill+Knowlton Strategies pracował jako szef protokołu w ambasadzie USA w Warszawie. Był odpowiedzialny za kontakty placówki z przedstawicielami rządu i sektora prywatnego. Posiada szeroką wiedzę na temat polskiej sceny politycznej oraz praktykę w realizacji projektów międzysektorowych.
 
Wcześniej, w Polskim Funduszu Kapitałowym, Jarosław Sutarzewicz koordynował projekt wdrożenia portalu B2B oferującego rozwiązania offsetowe dla sektora obronnego. Jako certyfikowany trener oraz doświadczony tłumacz języka angielskiego wie jak przełożyć skomplikowane kwestie na praktyczne rozwiązania w biznesie.
 
Jarosław Sutarzewicz jest ekspertem w zakresie protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

phone: +48 601 506 460
email: jaroslaw.sutarzewicz@hkstrategies.com