27 czerwca 2013

H+K Strategies wśród największych agencji PR w Polsce

Rzeczpospolita opublikowała ranking największych firm PR w Polsce, w którym na 2. miejscu sklasyfikowano Hill+Knowlton Strategies.
H+K Strategies wśród największych agencji PR w Polsce
Nowością w tegorocznym rankingu jest klasyfikacja firm PR pod względem wartości fee income, który dla potrzeb rankingu zdefiniowano jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów. Fee income agencji Hill+Knowlton Stratedies wyniosło w 2012 roku 5,9 mln złotych.