2 marca 2015

H+K Strategies wspiera CEMEX Polska w procesie dialogu z interesariuszami

Hill+Knowlton Strategies podpisała umowę o współpracy z CEMEX Polska Sp. z o.o. obejmującą wsparcie spółki w realizacji drugiego cyklu dialogu z interesariuszami. 
Dialog społeczny CEMEX Polska Sp. z o.o. jest realizowany od ponad dwóch lat i odbywa się według międzynarodowego standardu AA1000SES (Account Ability Stakeholder Engagement Standard). Do zadań agencji należy w szczególności wsparcie spółki w procesie realizacji sesji dyskusyjnych z kluczowymi interesariuszami firmy w jej głównych lokalizacjach, w cementowniach w Chełmie i Rudnikach. Agencja została wybrana w drodze przetargu ograniczonego.