17 września 2013

Hill+Knowlton Strategies wygrywa przetarg dla GTC S.A.

​Globe Trade Centre S.A., wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, podpisał umowę z Hill+Knowlton Strategies. Agencja odpowiada za komunikację korporacyjną spółki, działania CSR związane z istniejącymi i nowymi inwestycjami GTC S.A. (Galeria Wilanów i Galeria Białołęka), relacje z mediami oraz wsparcie w komunikacji z inwestorami.
Hill+Knowlton Strategies wygrywa przetarg dla GTC S.A.
„Kontrakt z liderem polskiej branży nieruchomości komercyjnych to potwierdzenie najwyższych kompetencji agencji w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i dialogu społecznego” – powiedział Grzegorz Szczepański, szef polskiego oddziału Hill+Knowlton Strategies.


GTC to jedyny deweloper nieruchomości notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który jest członkiem WIG20, indeksu największych spółek na GPW.


Umowa między Hill+Knowlton Strategies a Globe Trade Centre S.A. obowiązuje od sierpnia 2013 r. Projekt z ramienia Hill+Knowlton prowadzi zespół kierowany przez Tomasza Boguszewicza.