20 czerwca 2014

"Myśl globalnie, a działaj lokalnie" - podsumowanie II Kongresu CSR - Today Tomorrow

Izabela Grygoruk, Corporate & Sustainability Practice Manager w H+K Strategies, wzięła udział w II Kongresie CSR - Today Tomorrow. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania imprezy.
"Myśl globalnie, a działaj lokalnie" - podsumowanie II Kongresu CSR - Today Tomorrow
Ostatni Kongres CSR, organizowany po raz drugi przez Skill Group, był doskonałą okazją do dyskusji m.in. na temat obecnych trendów CSR w Polsce i na świecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji programów CSR. Oprócz merytorycznych prelekcji w pierwszej części kongresu, organizatorzy zadbali, by dyskusja nie ograniczyła się do sfery teoretycznej, ale odnosiła się także do praktyki biznesowej. Zaprezentowano ciekawe case studies na temat dialogu społecznego czy wpływu zrównoważonego rozwoju na jakość życia pracowników. Analizy przypadków pokazały praktyczny wymiar CSR.


Projekt dialogu społecznego zaprezentował Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskie LNG S.A. W prace nad projektem zaangażowana była agencja Hill+Knowlton Strategies. Nieprzypadkowo: od października 2012 roku przygotowywaliśmy spółkę do zacieśnienia współpracy z jej interesariuszami poprzez dialog prowadzony w oparciu o standard AA1000SES i budowanie nowych programów CSR razem ze społecznością lokalną. Maciej Mazur przedstawił uczestnikom kongresu zarys projektu, kluczowe wyzwania, trudności w jego realizacji oraz - co najważniejsze - realne efekty dialogu, m.in. powołany przez PLNG Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz program „Bezpieczne miasto”.


W ramach części dedykowanej korporacjom i dużym firmom, Izabela Grygoruk, Corporate & Sustainability Practice Manager w H+K Strategies, przeprowadziła warsztat na temat celów globalnych i lokalnego wymiaru działań CSR. Punktem wyjścia do dyskusji były definicje zarówno odpowiedzialności na poziomie globalnym, czyli odpowiedzialności korporacji międzynarodowych działających na wielu rynkach, jak i odpowiedzialności na poziomie lokalnym, a więc wobec otoczenia, wynikającej ze standardów zdefiniowanych przez społeczność lokalną. Połączeniem obu tych wymiarów jest pojęcie wprowadzone przez Wayne’a Vissera w koncepcji CSR 2.0 nazywanej „glocality”, które definiuje hasło „myśl globalnie, a działaj lokalnie”. W części praktycznej spotkania Izabela Grygoruk podzieliła się z uczestnikami warsztatu praktycznymi wskazówkami na temat łączenia celów globalnych firmy z lokalnymi działaniami CSR. Można śmiało stwierdzić, że właśnie takich praktycznych instrukcji oczekiwali słuchacze: prezentacja Izabeli została najwyżej oceniona w części warsztatowej i uznana za jedną z trzech najlepszych tegorocznego kongresu.


II Kongres CSR – Today Tomorrow był kolejnym spotkaniem w 100% poświęconym tematyce CSR. Zarówno organizatorzy, jak i biorący aktywny udział słuchacze oraz prelegenci, po raz kolejny zagwarantowali wysoki poziom merytoryczny spotkania. Pozostaje zatem czekać na kolejną edycję.