Projekt „Polski Terminal Gazowy – od wątpliwości i podejrzliwości do zaufania i współpracy, historia pisana dialogiem”, realizowany przez Hill+Knowlton Strategies oraz Polskie LNG otrzymał dwie nagrody „Złote Spinacze”. Pierwsza z nich została przyznana w kategorii PR Korporacyjny, druga – w kategorii sektorowej: Przemysł, motoryzacja transport, logistyka. Statuetki wręczono podczas gali 12. edycji konkursu „Złote Spinacze”, organizowanego przez Związek Firm Public Relations." />
8 grudnia 2014

Podwójne złoto za Dialog!

Projekt „Polski Terminal Gazowy – od wątpliwości i podejrzliwości do zaufania i współpracy, historia pisana dialogiem”, realizowany przez Hill+Knowlton Strategies oraz Polskie LNG otrzymał dwie nagrody „Złote Spinacze”. Pierwsza z nich została przyznana w kategorii PR Korporacyjny, druga – w kategorii sektorowej: Przemysł, motoryzacja transport, logistyka. Statuetki wręczono podczas gali 12. edycji konkursu „Złote Spinacze”, organizowanego przez Związek Firm Public Relations.
Podwójne złoto za Dialog!
Rzadko mamy do czynienia z projektami, które realnie zmieniają nastawienie kluczowych dla funkcjonowania firmy środowisk. Dialog Polskiego LNG z mieszkańcami Świnoujścia pokazał, że to możliwe.
 
Na projekt składały się dwie sesje dialogowe, otwarcie i bezpośrednio angażujące kluczowych interesariuszy w dyskusję na temat Świnoujścia i najważniejszych dla regionu i społeczności zagadnień. W ich wyniku wypracowano wspólny plan działania, którego efektem było m.in. utworzenie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz programu „Bezpieczne Miasto”, stanowiącego ewenement na skalę kraju.
 
Równolegle rozpoczęliśmy działania edukacyjne, wśród których znalazło się m.in. uruchomienie unikalnego portalu edukacyjnego www.lng.edu.pl, zawierającego kluczowe treści związane z budową terminala, m.in. wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zastosowane technologie, bezpieczeństwo inwestycji oraz jej oddziaływanie na otoczenie społeczne i środowiskowe. Dzięki tak kompleksowemu kompendium wiedzy interesariusze mają dostęp do sprawdzonych i rzetelnych informacji.
 
W wyniku podjętych działań 82% mieszkańców dotąd nieprzychylnego Świnoujścia obecnie popiera budowę terminala.
Więcej o projekcie: Dialog Społeczny Polskiego LNG