10 grudnia 2014

ZFPR protestuje w sprawie przetargu Kompanii Piwowarskiej

Związek Firm Public Relations opublikował oficjalny protest w sprawie przetargu Kompanii Piwowarskiej
W związku z szeroko omawianymi zasadami przetargu na wybór agencji PR ogłoszonego przez Kompanię Piwowarską, Zarząd Związku Firm Public Relations wystosował dziś oficjalny protest. Jako jego powód, ZFPR podaje „naruszenie przez Kompanię Piwowarską sprawiedliwych zasad rynkowej współpracy zgodnych z ideą odpowiedzialnego biznesu, a także z obowiązującymi przepisami prawa.”
 
W treści protestu ZFPR postuluje konieczność wypracowania zasad współpracy pozwalających na zabezpieczenie interesów zarówno „firm poszukujących optymalnego partnera”, jak i agencji przystępujących do przetargów. ZFPR uznaje prawo klientów do niewybierania ofert, które nie spełniają postawionych wymagań. Jednocześnie, sprzeciwia się nieodpłatnemu, nieuzasadnionemu wykorzystywaniu pracy agencji w zakresie wykraczjącym poza zadania konieczne do rozstrzygnięcia przetargu. 
 
ZFPR wzywa Kompanię Piwowarską do „unieważnienia obecnego postępowania przetargowego i rozpisania konkursu na nowo z uwzględnieniem wniosków przedstawionych w niniejszym proteście.” Do protestu dołączono także szerokie uzasadnienie.
Pełna treść protestu ZFPR jest dostępna na stronie Związku Firm Public Relations.