Kampania P&G „Dziękuję Ci, Mamo!”

Koordynacja największej globalnej kampanii w 175-letniej historii firmy Procter & Gamble.
Kampania P&G „Dziękuję Ci, Mamo!”
H+K odpowiadało za kompleksową realizację i koordynację działań PR w Polsce oraz w 8 krajach Europy Centralnej. Do zadań H+K należała m.in. organizacja konferencji prasowych, komunikacja globalnych raportów opinii nt. roli sportu w wychowaniu dzieci, współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim, celebrytami, Olimpijczykami oraz ambasadorkami kampanii – Ewą Włoszczowską, mamą Mai Włoszczowskiej i Małgorzatą Piekarską, mamą Magdy Piekarskiej.


Kulminacyjnym etapem kampanii była koordynacja wyjazdu mam Olimpijczyków oraz dziennikarzy na Igrzyska Olimpijskie do Londynu.


W ramach podjętych działań w Polsce wygenerowano ponad 130 000 000 impresji (bezpośrednia liczba odbiorców, do których dotarła informacja o kampanii) we wszystkich kluczowych mediach. Na świecie liczba impresji wyniosła 360 000 000, co czterokrotnie przekroczyło założony cel.