Pośle, Posłanko, Czytelniku – ocal książki!

Hill + Knowlton Strategies na rzecz Ustawy o książce
Pośle, Posłanko, Czytelniku – ocal książki!
Kultura to coś więcej niż konsumpcja, a książka nie jest zwyczajnym produktem – to stanowisko Polskiej Izby Książki (PIK), które popiera wielu znawców i miłośników literatury, muzyki, sztuki. W związku z trudną sytuacją na polskim rynku wydawniczym (wojny cenowe, słaba kondycja sieci księgarskich oraz zmniejszająca się liczba autorskich księgarń), przedstawiciele branży wydawniczej i księgarskiej przez ostatnich dziesięć lat wielokrotnie podejmowali próby wypracowania i wdrożenia do porządku prawnego w Polsce projektu ustawy na wzór tych, działających w rozwiniętych krajach Europy, przede wszystkim we Francji i w Niemczech. 4 kwietnia 2015 roku Polska Izba Książki (PIK) oraz PSL wniosły do Sejmu RP projekt Ustawy o jednolitej cenie książki, którą następnie przekształcono w  Ustawę o książce.
 
Na zlecenie Polskiej Izby Książki, Hill + Knowlton Strategies zainicjowało kampanię zatytułowaną #ocal książki, mającą w sposób bezpośredni nawiązywać do benefitów Ustawy. Głównym wyzwaniem było zbudowanie przekazu w sposób, który będzie prosty i zrozumiały dla społeczeństwa i  poszczególnych grupy decydentów, którzy z powodu braku pełnej wiedzy na temat Ustawy upatrywali w niej jedynie końca promocji na książki. Celem akcji było pokazanie, że na proponowanej regulacji skorzystają wydawcy, księgarze, autorzy oraz sami czytelnicy. W strategii komunikacyjnej skupiliśmy się na fakcie: bez Ustawy ambitne książki znikną z rynku. Kluczowe pytanie brzmiało - czy jest w  nas zgoda na to, aby z księgarń zniknęli tacy autorzy jak Mickiewicz, Słowacki, Hemingway, Dostojewski, Czechow oraz ich dzieła. Stąd wzięła się nazwa kampanii #ocal książki.
 
Kampania zapoczątkowana została 23 kwietnia 2015 roku - w dniu obchodów Światowego Dnia Książki. W czasie trwania kampanii, w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu szeroko pojętej kultury i jej podstawowych symboli – książek, wystąpili reprezentanci środowiska autorów i wydawców - Sylwia Chutnik, Olga Tokarczuk, Małgorzata Gutowska – Adamczyk, Grzegorz Kasdepke, Sonia Draga, Ignacy Karpowicz, Zygmunt Miłoszewski, Magdalena Parys oraz Vincent V. Severski. Wraz ze startem projektu uruchomiona została strona internetowa, na której zaprezentowane zostały główne założenia Ustawy, jej benefity oraz Ambasadorowie. W tym samym czasie uruchomiliśmy także profil #ocalksiazki na Facebooku oraz konto na Twitterze. 
 
Zorganizowaliśmy konferencję prasową, podczas której zaprezentowaliśmy wyniki badań dotyczące obecnej sytuacji na polskim rynku książki oraz akcję czytania książek w przestrzeni publicznej, gdzie zaproszeni goście czytali wybrane przez siebie książki, które wpłynęły na ich życie.
 
Byliśmy wszędzie tam, gdzie nasi decydenci. Wzięliśmy udział w debacie, która odbyła się Sejmie, na którą zaproszeni zostali posłowie oraz wszystkie środowiska związane z rynkiem książki. Przygotowaliśmy indywidualne wysyłki zestawów książek z imiennymi dedykacjami od naszych ambasadorów do posłów z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Każda z dedykacji eksponowała konkretny problem, który pomogłaby rozwiązać wprowadzenie Ustawy. Promowaliśmy Ustawę podczas Warszawskich Targów Książki, podczas których odbyła się debata o benefitach wprowadzenia regulacji na rynku książki na przykładzie Francji.W ciągu czterech miesięcy trwania kampanii udało nam się zbudować podłoże medialne służące wprowadzeniu Ustawy – każdego dnia (łącznie z weekendami i świętami) pojawiały się niemal 4  publikacje o Ustawie lub kampanii #ocal książki, z których 90% miała wydźwięk neutralny bądź pozytywny. W tym samym czasie udało nam się pozyskać blisko 20 tys. fanów na profilu Facebook. 5 sierpnia 2015 roku odbyło się pierwsze czytanie Ustawy w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu – tym samym osiągnięty został cel kampanii, jaki postawiła przed nami Polska Izba Książki. W dalszym etapie projekt Ustawy skierowany został do prac w podkomisji.
 
Kampania #Ocal Książki w 2015 roku zdobyła Złote Spinacze w dwóch kategoriach – „Public Affairs” oraz „Kultura i media”. Efekty, realizowanej przez Hill + Knowlton Strategies kampanii, docenione zostały także przez międzynarodowe Jury SABRE Awards EMEA 2016.