CSR & Sustainability

Skutecznie wspieramy naszych klientów w opracowywaniu i realizacji programów CSR, które bezpośrednio wpływają na reputację firmy i przynoszą jej efektywność społeczną. Przygotowujemy, wdrażamy i szkolimy.
Kładziemy duży nacisk na angażowanie kluczowych interesariuszy spółek, budowanie efektywnych programów, praktyk i kampanii, podniesienie świadomości kadry zarządzającej spółek i pracowników w obszarze CSR, a także monitoring i komunikowanie zakładanych celów i osiąganych rezultatów.


Naszą specjalizacją jest:
  • Analiza wewnętrznych działań firmy w obszarze CSR, dzięki której możliwa jest rzetelna ocena realizowanych projektów oraz przygotowanie spółki do udziału w konkursach i rankingach CSR
  • Wszechstronny benchmarking działań CSR, umożliwiający porównanie spółki do wybranych organizacji na polskim rynku i za granicą oraz zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk
  • Wdrażanie systemu raportowania wyników w obszarze społecznym i środowiskowym
  • Opracowanie raportu CSR w oparciu o standardy (m.in. Wytyczne GRI, AA1000) pozwalającego na budowanie pozytywnego wizerunku spółki w jej otoczeniu
  • Przygotowanie i wdrożenie strategii CSR, m.in. w oparciu o zasady i wytyczne normy ISO 26000, umożliwiającej zintegrowanie działań w obszarze społecznym i środowiskowym ze strategią spółki
  • Budowanie i zarządzanie relacjami z interesariuszami
  • Prowadzenie dialogu z interesariuszami, w tym dialogu społecznego w oparciu o standardy (AA1000SES), w celu zdobycia akceptacji dla działań spółki w danej lokalizacji oraz efektywne budowanie programów społecznych
  • Przygotowywanie planu komunikacji działań w obszarze CSR, umożliwiającego dotarcie do właściwych grup interesariuszy i uzyskanie informacji zwrotnych odnośnie działań spółki
  • Szkolenia z zakresu strategii CSR, raportowania społecznego, standardów CSR i komunikowania działań z obszaru CSR, zarówno od strony teoretycznej (z wykorzystaniem literatury akademickiej), jak i praktycznej (business case’y)
Portfolio naszych klientów w tej dziedzinie obejmuje takie firmy jak: Polskie LNG S.A., Żywiec Zdrój S.A., Boeing, GSK, Gedeon Richter, Astra Zeneca