Corporate

Pomagamy naszym klientom wyróżnić ich firmę na rynku, chronić jej reputację oraz kształtować pożądane postrzeganie wśród jej interesariuszy.
Oferujemy:


• Doradztwo strategiczne
• Zarządzanie reputacją
• Pozycjonowanie firmy (Corporate Branding)
• Pozycjonowanie eksperckie
• Zarządzanie relacjami z interesariuszami
• Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
• Media Relations


Portfolio naszych klientów w tej dziedzinie obejmuje m.in.: Boeing, Velux, Tigris Financial, Kongres Kobiet, Europejskie Forum Nowych Idei.