Public Affairs

Skutecznie docieramy do grup mających wpływ na podejmowanie decyzji istotnych dla naszych klientów. Działamy etycznie i zawsze w pełni przejrzysty sposób.
Public Affairs
Dzięki bliskiej współpracy z biurem H+K Strategies w Brukseli na bieżąco monitorujemy procesy legislacyjne w Unii Europejskiej.


Nasze usługi w zakresie Public Affairs obejmują:


• Monitorowanie procesów legislacyjnych w Polsce i w UE
• Mapowanie interesariuszy
• Projektowanie struktur argumentacji
• Budowanie platform poparcia (Advocacy)
• Tworzenie programów public relations stymulujących procesy legislacyjne