Izabela Grygoruk

Izabela Grygoruk

Corporate & Sustainability Practice Manager
Jest ekspertem w zakresie przygotowywania strategii CSR, raportów społecznych, inicjowania i prowadzenia dialogu społecznego oraz przeprowadzania audytów raportów zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

Przed przystąpieniem do zespołu H+K Strategies w sierpniu 2012 roku, przez 5 lat zdobywała wiedzę i doświadczenie w obszarze audytu wewnętrznego, analizy procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem społecznym i środowiskowym) w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Polska, realizując projekty dla czołowych polskich przedsiębiorstw – Grupy Azoty, KGHM, PKN Orlen, Grupy Lotos, Elektrobudowy, Enea, Grupy Tauron, PGE, GSK, Banku BPH. Uczestniczyła również w projekcie RESPECT Index współorganizowanym przez GPW, w którym była odpowiedzialna m.in. za organizację i przeprowadzenie niezależnej weryfikacji spółek zakwalifikowanych do indeksu.

W latach 2004-2007 związana była z branżą logistyczną i transportową, realizując projekty w Polsce, Belgii, Luksemburgu i we Włoszech.

Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA) i certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). W czerwcu 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pisząc pracę na temat wykorzystania koncepcji CSR w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Bierze także udział w pracach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Gospodarki.
 

phone: +48 22 536 38 00
email: izabela.grygoruk@hkstrategies.com