Jan Ściegienny

Jan Ściegienny

Technology Practice Director
Jan Ściegienny pracę w Hill+Knowlton Strategies rozpoczął w styczniu 2005 roku. Od tego czasu przygotował i nadzorował realizację strategii komunikacji dla takich firm jak Nikon, TomTom, Samsung, Cognos, Sony, CA Technologies, Panasonic, Dolby, Microsoft i Qualcomm.

Jan kieruje 11-osobowym zespołem Technologii w ramach H+K Strategies składającym się z najlepszych specjalistów w tej branży na polskim rynku.

Przed dołączeniem do H+K Strategies odpowiadał za koordynację projektu europejskiego referendum w Polsce z ramienia Instytutu Spraw Publicznych. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

phone: +48 22 536 38 00
email: jan.sciegienny@hkstrategies.com